Przedszkole Lingwistyczne nr 2
w Łodzi

Opłaty

3 Grupa montessoriańska (4 - 7 lat):

7:00 – 17:00 - opłata stała 600 zł z wyżywieniem

2 Grupa (3 – 4 lat):

7:00 – 17.00 - opłata stała 600 zł z wyżywieniem

1 Grupa (2,5 - 3 lat):

8:00 - 13:00 - opłata stała 400zł z wyżywieniem

Karnety:

max 8 wejść w miesiącu – 25zł  za dzień  (wyżywienie w cenie) płatne z góry

Zajęcia adaptacyjne:

Zajęcia 1h w godz. 10:00 - 11:00, dwa razy w tygodniu w poniedziałki i piątki, dla dzieci które ukończyły 2,6 lat bezpłatne (warunkiem jest to, że dziecko nie jest zapisane do innej placówki), dla dzieci poniżej 2,6 lat opłata za każde zajęcia 25zł płatne przed zajęciami.

Opłata wpisowa:

Rodzice dzieci nowo przyjętych do przedszkola wpłacają bezzwrotne wpisowe w wysokości 400zł - opłata jednorazowa. Zapewnia ona rezerwację miejsca w przedszkolu i jest przeznaczona na fundusz rozwoju placówki.

Przy zapisie do przedszkola dwójki dzieci przysługuje 50% zniżki w opłacie  za czesne na drugie dziecko.

Opłaty pobierane  są z góry  do 10–go każdego miesiąca, wpłacane są na konto przedszkola.

Bank Millenium: 42116022020000000346079849