Przedszkole Lingwistyczne nr 2
w Łodzi

Opłaty

Wariant I

- 7:00 – 17:00 - opłata stała 635 zł z wyżywieniem (200zł wyżywienie + 435zł czesne)

Wariant II

- 8:00 - 13:00 - opłata stała 435zł z wyżywieniem (165zł wyżywienie + 270zł czesne)

Rodzeństwo 50% zniżki:

- dwoje dzieci wariant I  (7:00 – 17:00) – 1052,50zł

Pierwsze dziecko 635zł + drugie dziecko 417,50zł (200zł wyżywienie + 217,50zł czesne)

- dwoje dzieci wariant I i II (7:00 – 17:00 i 8:00 – 13:00) – 935zł

Pierwsze dziecko 635zł + drugie dziecko 300zł (165złwyżywienie + 135zł czesne)

- dwoje dzieci wariant II (8:00 – 13:00) – 735zł

Pierwsze dziecko 435zł + drugie dziecko 300zł (165zł wyżywienie + 135zł czesne)

Karnety:

max 8 wejść w miesiącu – 30zł  za dzień  (wyżywienie w cenie) 240zł płatne z góry

Nadgodziny:

12zł za każdą rozpoczętą godzinę poza czesnym


Opłata wpisowa:

Rodzice dzieci nowo przyjętych do przedszkola wpłacają bezzwrotne wpisowe w wysokości 500zł - opłata jednorazowa. Zapewnia ona rezerwację miejsca w przedszkolu i jest przeznaczona na fundusz rozwoju placówki.


Opłaty pobierane  są z góry  do 5–go każdego miesiąca, wpłacane są na konto przedszkola. Za każdy dzień zwłoki pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 1zł/dzień.

Bank Millenium: 42116022020000000346079849

 

Opłata wakacyjna (gdy dziecko uczęszcza do przedszkola):

W związku z tym, że w wakacje nasi podopieczni nie mają zajęć dodatkowych opłata wynosi:

Wariant I (7:00- 17:00) 535 zł  (200zł wyżywienie + 335zł czesne)

Wariant II (8:00 -13:00) - 385 zł (165zł wyżywienie + 220zł czesne)

Rodzeństwo 50%:

- dwoje dzieci wariant I  (7:00 – 17:00) – 902,50zł

Pierwsze dziecko 535zł + drugie dziecko 367,50zł (200zł wyżywienie + 167,50zł czesne)

- dwoje dzieci wariant I i II (7:00 – 17:00 i 8:00 – 13:00) – 810zł

Pierwsze dziecko 535zł + drugie dziecko 275zł (165złwyżywienie + 110zł czesne)

- dwoje dzieci wariant II (8:00 – 13:00) – 660zł

Pierwsze dziecko 385zł + drugie dziecko 275zł (165zł wyżywienie + 110zł czesne)

 

W przypadku absencji dziecka przez cały miesiąc opłata wynosi 50% łącznej opłaty przedszkolnej:

Warian I

- 7:00 – 17:00 - opłata 317,50zł

Wariant II

- 8:00 - 13:00 - opłata 217,50zł

Rodzeństwo:

- dwoje dzieci wariant I  (7:00 – 17:00) – 526,25zł

- dwoje dzieci wariant I i II (7:00 – 17:00 i 8:00 – 13:00) – 467,50zł

- dwoje dzieci wariant II (8:00 – 13:00) – 367,50zł